داراي شارژ مجهز به تغییر ولتاژ براي شارژ انواع وسايل الكترونيكي (موبایل – تبلت) و مجهزبه سيستم محافظ ايمني قطعات الكترونيكي و کلید های خاموش و روشن مخصوص چراغ سقفی داخل باکس و چراغ سقف بیرونی باکس