لطفأ برابر با ابعاد درج شده بر روی باکس موارد درخواستی خود را تکمیل و ارسال نمایید. شما می توانید درج تبلیغات بر روی باکس رابه دو روش انجام دهید:
1-    متن تبلیغاتی رابه صورت رنگهای تفکیکی و نوشتاری با استفاده از استیکر و برچسب کاتر پلاتر نمایید.
2-    متن تبلیغاتی را به صورت تمام رنگی بر روی استیکر چاپ نمایید  ( فول کالر)
ضمنأ : هر دو مورد فوق ضد آب می باشند.
لطفأ در صورت تمایل تصاویر لوگو و مطالب خود را به صورت فایل PDF  و یا چنانچه نیاز به طراحی داشتید موارد درخواستی خود را واضح و شفاف به همراه توضیحات کامل به آدرس ایمیل و یا تلگرام ما ارسال نمایید.
Email: info@boxemotor.com

telegram: @kharidbox