ثبت نام /خرید

 ثبت نام کنید

 

بیمه کیفیت محصول :

باکس حمل مرسولات پیکی علاوه بر اخذ تأییدیه تست های فنی از آزمایشگاه بنیاد علوم کاربردی رازی و شرکت بازرسی روشاک پایا کنترل ، موفق به اخذ بیمه کیفیت محصول به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده و ارائه کالای مرغوب شده و دارای گواهینامه ثبت طرح صنعتی می باشد و بدین وسیله خریدار باکس می تواند با توجه به خسارتهای وارده با باکس ( خرابی ، نقص فنی غیر عمد با توجه به تشخیص کارشناس بیمه ) بوسیله این بیمه نامه هزینه های مربوط به آن را از شرکت بیمه دریافت نماید.


بیمه حوادث موتور سوار :

تفاوت این بیمه با دیگر بیمه ها خصوصأ بیمه شخص ثالث مربوط به موتور سیکلت در این است که در جهت جبران خسارت زیان دیده از سمت موتور سوار (تصادفات) میباشد و به هیچ وجه منافعی در جهت جبران خسارت وارده به بیمه شده ( موتور سوار – موتور سیکلت ) ندارد . در صورتی که بیمه حوادث موتور سوار، یک بیمه پشتیبان مالی بوده که چنانچه به هر علتی موتور سوار دچار حادثه فوت شود شرکت بیمه مبلغ 20 میلیون تومان به خانواده ایشان تقدیم می نماید.


بیمه تکمیلی خدمات درمانی :

شاید بتوان گفت یکی از با ارزش ترین و کاربردی ترین بیمه ها که همگان جهت استفاده از مزایای مالی و پرداخت هزینه های درمانی به آن نیاز داردند ، بیمه تکمیلی خدمات درمانی میباشد.
مزایا و خدمات بیمه تکمیلی خدمات درمانی بیمه :
 هر سرپرست خانوار موتور سوار می تواند در صورت تمایل به صورت انفرادی و یا اینکه کل اعضاء خانواده خود را بیمه نماید و از خدمات آن استفاده نماید.

پذیرش شرایط ذیل توسط درخواست کننده بیمه ملاک ارزیابی ، جهت صدور بیمه نامه تکمیلی خدمات درمانی می باشد.
سپس تأیید صلاحیت اطلاعات درخواست کننده بیمه توسط بیمه گر انجام می شود.
ملاک صدور بیمه تکمیلی خدمات درمانی ، پذیرش و تأیید شرایط ذیل توسط موتور سوار بوده و همچنین ، پس از آن در لیست اولویت ثبت نام قرار گرفته و پس از تکمیل ظرفیت نسبت به صدور بیمه نامه اقدام می گردد.
موتور سوار فقط امتیاز ثبت نام بیمه تکمیلی خدمات درمانی را برای خود و دیگر اعضاء خانواده خود ایجاد می کند و هر یک از اعضاء خانواده موتور سوار جهت استفاده از مزایای بیمه تکمیلی خدمات درمانی میبایست مبلغ حق بیمه نامه تکمیل خدمات درمانی خود را پرداخت نماید.
در این مرحله اولویت ثبت نام با تعویض کنندگان و خریداران باکس میباشد که پس از خرید کد پیگیری خود را دریافت نموده اند .


ثبت نام اولیه

پس از درج اطلاعات درخواستی و ثبت نام متعاقبأ از طریق همین سامانه می توانید در صورت تأیید اولیه توسط شرکت بیمه با وارد کردن کدپیگیری نسبت به چگونگی تکمیل و ارسال مدارک اقدام نمایید و از مزایای قانونی و با ارزش بیمه تکمیلی خدمات درمانی بیمه  استفاده نمایید در این مرحله داشتن گواهینامه رانندگی موتور سیکلت برای موتور سوار الزامی می باشد.

توجه : یک هفته بعد از دریافت کد پیگیری خرید ،  از طریق همین صفحه می توانید مراحل درخواست بیمه نامه خدمات درمانی را انجام دهید .

 ضمنأ اولویت ثبت نام و استفاده از مزایای بیمه تکمیلی خدمات درمانی با دارندگان دفترچه بیمه تامین اجتماعی بوده و یا اینکه از طریق این شرکت نسبت به دریافت آن اقدام نموده اند.

 

روشهای پرداخت :

پرداخت حق بیمه شش ماه اول در ابتدای صدور بیمه نامه به صورت نقدی برای خود و دیگر اعضاء خانواده
شش ماه بعد پرداخت یک فقره چک به تاریخ در ابتدای صدور بیمه نامه  

 

 ثبت نام کنید