دارای سوکت قابل اتصال به برق موتور برای تآمین برق چراغهای SMD و شارژر موبایل داخل باکس