داراي قفل ریلی بسيار مستحكم جهت نصب باکس بر روی انواع موتور سیکلت با تكنولوژي پرتابل ومجهزبه قفل ایمنی (جابجایی باکس بدون استفاده از ابزار)
با یک حرکت یک،دو،سه باکس خود را سریع و آسان نصب و یا جا بجا نمایید.