باکس موتور سیکلت دارای پشتی مخصوص استفاده راکب
( جابجایی سریع و آسان)

مهمترین اصل در تولید و معرفی یک محصول کاربردی و جایگزین نمودن آن نسبت به دیگر موارد مشابه ، تکنیکها و آپشنهای بکار رفته در آن محصول بوده که بر مبنای نیازهای اپراتور (موتور سوار) طراحی و تولید می گردد.