باکس موتورقابل نصب بر روی انواع موتور سیکلت ( ارسال تبدیل نصب قفل ریلی برای موتور های خاص جزو آپشن می باشد)

آیا تا الآن باکسی را پیدا نموده اید که قابل نصب بر روی موتور شما نیز باشد؟
1-شما میخواهید یک موتور به روز،پر قدرت،زیبا و خاص داشته باشید؟
2- به خاطر این مشکل قصد تعویض موتور سیکلت خود را داشته اید؟
3- بهتر است دست نگه دارید؟
ما این مشکل را برای شما آسان نموده ایم